Sistemi za video nadzor predstavljaju vrlo značajan segment u oblasti elektronske zaštite objekata i ljudi.

Mi smo opredelili za integraciju sistema visoke rezolucije koji omogućavaju efikasnu rekonstrukciju i analizu događaja.To se postiže vrlo pažljivim izborom opreme kako za male sisteme od 4 do 16 kamera, koji se koriste u zaštiti stambenih i manjih poslovnih objekata, do velikih sistema sa preko 16 kamera za velike fabričke krugove, proizvodne pogone, poljoprivredna gazdinstva i sl.

Svi sistemi su mrežno orijentisani i upravljivi tako da je moguće uz upotrebu internet tehnologija pružiti uslugu udaljenog video nadzora na vašem računaru, tablet uređaju, mobilnom telefonu. Takođe,moguće je za kompleksnije sistem formirati i monitoring centar za praćenje sa isporukom i montažom neophodne opreme. I u ovom segmentu usluga tehničke podrške korisniku stoji na raspolaganju u svakom trenutku eksploatacije u garantnom i postgarantnom periodu

.

Delatnost EMY ALARM-a obuhvata sledeće kategorije:

.

VIDEO NADZOR // www.emyalarm.rs