Kontrola pristupa sa evidencijom radnog vremenana na tačan i precizan način se pojavila kao potreba i poslodavaca i zaposlenih.
RFID tehnologija bezkontaktnog očitavanja kartica omogućila je lako i jednostavno prijavljivanje čime se stvara baza podataka koja kasnije služi za vrlo preciznu obradu podataka o prisustvu i odsustvu sa posla.

Takođe je moguće definisanjem pristupnih protokola kontrolisati pristup štićenom prostoru po principu dozvoljen/zabranjen pristup-otvorena/zatvorena elektromehanička brava.

EMY alarm u svojim sistemima koristi komponente vodećih svetskih proizvođača kao što su CDVI i Roger.
Isporuka sistema podrazumeva instalaciju kontrolera i čitača, spregu sa lokalnom računarskom mrežom, softversku instalaciju i na kraju obuku korisnika.
Eksploatacija je obezbeđena kroz uslugu tehničke podrške u garantnom i vangarantnom periodu.


Delatnost EMY ALARM-a obuhvata sledeće kategorije:

.

SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA // www.emyalarm.rs